Oceľové konštrukcie

Zabezpečujeme komplexnú dodávku oceľových konštrukcií pre priemysel a stavebníctvo:
  • spracovanie dielenskej dokumentácie
  • výroba oceľových konštrukcií
  • dodávka na miesto montáže
  • montáž  oceľových konštrukcií

Taktiež realizujeme nadstavby na už existujúce stavby. (napr. na železobetónové, oceľové, murované a pod.) a montáž konštrukcií od iných výrobcov.

Ďalej ponúkame výrobu oblúkových konštrukcií, hál.