Základné pojmy

Nenosné pásky
Oceľové pásky resp. točený štvorhran priečne zvárané alebo zalisované do nosných pások.
Nosné pásky
Rovnobežné nosné prvky z plochej ocele, ktoré nesú záťaž roštu.
Šírka roštu
Rozmer nenosných pások resp. drôtov vrátané lemovania.
Lemovanie
Orámovanie roštu pásovinou po celom obvode spravidla vo výške nosnej pásky.
Veľkosť oka
Svetlá vzdialenosť medzi nosnou páskou a nenosnou páskou resp. drôtom.
Rozteč oka
Osová vzdialenosť medzi nosnou páskou a nenosnou páskou resp. drôtom.
Príchytka
Slúžia k upevňovaniu roštov k nosnej konštrukcii. Každý rošt musí byť uchytený na štyroch miestach, najlepšie v rohoch roštu.
Protišmykové prevedenie roštu
Protišmyková úprava (serrated) zvyšujúca proti sklzové vlastnosti roštu.
Nášľapná hrana
Dierovaná proti sklzová hrana znižujúca možnosť pošmyknutia sa, privarená k schodnici alebo podeste.
Uloženie roštu
Minimálna plocha uloženia roštu na nosnú konštrukciu by sa mala rovnať výške roštu, minimálne však 30mm.
Nosná konštrukcia
Konštrukcia, na ktorú sa pokladajú rošty.
Prečnievajúci lem
Používa sa v prípadoch, kde je potrebné zachovať rovnakú úroveň hornej hrany roštu a okolnej konštrukcie.
Nosná dĺžka
Rozmer v smere nosných pások vrátane lemovania. V označovaní roštov sa uvádza na prvom mieste.
Okopový plech
Lem vyčnievajúci nad hornú hranu roštu zabraňujúci prepadu predmetov.
Osová rozteč podpor
Vzdialenosť medzi jednotlivými osami podpor konštrukcie.
Bočnica
Bočná doska schodiskového stupňa z plochej ocele, s otvormi a hrúbkou 3 mm slúžiaca k priskrutkovaniu schodnice ku konštrukcii.
Výrezy
Tvarové úpravy na rošte ako napr. rôzne výrezy a rezy.
Malé rezy
Tvarové úpravy, ktorých dĺžka neprekročí 0,5 bežného metra.