Rošty pre vysoké zaťaženie

Rošty pre vysoké zaťaženie označujeme rošty typu SP a P s rozmerom nosnej pásky nad 40x3mm.

VYHOTOVENIE

• z odporovo zváraných SP roštov
• z lisovaných P roštov

VÝROBNÝ PROGRAM

• podľa normy DIN 1055 a DIN 1072
• podľa normy STN 746930

VÝROBNÉ ROZMERY

• minimálny rozmer nosnej pásky u SP roštov 40x3mm
• maximálny rozmer nosnej pásky u SP roštov 80x5mm
• maximálny rozmer nosnej pásky u P roštov 120x5mm

VYUŽITIE

Využívajú sa na miestach kde je potrebný pohyb vozidiel a kolesových mechanizmov od osobných automobilov, cez vysokozdvižné vozíky až po prejazd ťažkých nákladných vozidiel. Napríklad prekrytie kanálov a plošín.

SP ROŠTY PRE POJAZD AUTOMOBILOV S ROZMEROM OKA 34x38mm

zobraziť tabuľku    

PARAMETRE

Pre zvolenie vhodného typu roštu kladieme dôraz na nasledujúce parametre:

• kolesový tlak vozidla
• rozstup podpor oceľovej konštrukcie

Pri navrhovaní roštov pre vysoké zaťaženie musíme brať do úvahy dynamické účinky síl.

V prípade, že sa v dráhe jazdy vozidiel nachádzajú miesta namáhané účinkami brzdných síl je potrebné zvýšiť kolesové tlaky vozidla koeficientom 1,3.

ORIENTAČNÁ TABUĽKA URČENIA ROZMEROV NOSNÝCH PÁSOK

Namáhanie

Druh zaťaženia

Predpokladané zaťaženie Fv [daN/m2]

Doporučované min. rozmery nosných pások  [mm]

Ľahké

Jednotlivá osoba

340

30 x 2

Stredné

Prevádzka chodcov

od 340 do 490

30 x 2 – 30 x 3

Stredné ťažké

Doprava a odkladanie ľahkých bremien

od 490 do 980

30 x 3 – 40 x 2

Ťažké

Doprava a odkladanie ťažkých záťaží

od 980

40 x 3

Doprava

Kamionová doprava a

vysokozdvižné vozíky

max. kolesový tlak

ako jednotlivá záťaž

40 x 4 a viac

Prepočet hodnôt: 1 daN ≈ 1 kg